שירותים נוספים עם אסלה תלוי ונאגרה נסתרת בדרוג, כך שנוצר מקום לצורך מיקום אביזרים שונים.