דירה בכפר סבא

מהלך עבודה להכנת השטח כולל מדידות וחציבה