דירה בכפר סבא

חלל המטבח ללא הארונות והשיש הישנים.