הכניסה לדירה מבפנים, קיר בלוקים גבס הורד ובמקומו בנינו בר ישיבה זוגי