שינוי סגנון בר ישיבה

פורק בר הישיבה הישן לצורך התקנת הבר החדש, בשל חיתוך והקטנת עמוד הגבס יש צורך להשלים ריצוף תואם וכן למקם נקודות חשמל חדשות.