חציבה ברצפת הבטון

חציבה לפירוק והנמכה לטובת אינסטלציה חדשה ומתאימה למקלחון החדש.