דוגמאות של פרויקטים
תחומי ביצוע
לציטוט

 

 

“המדע יכול להסתפק בכשרון, אך האמנות זקוקה לגאוניות."  

 

 

ארתור שופנהאואר

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-66098070-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

<div itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Review"> <span itemprop="itemreviewed" itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Organization"> <span itemprop="name">SiteName</span> located at <span itemprop="address" itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Address"> <span itemprop="street-address"></span> , <span itemprop="locality"></span>, <span itemprop="region"></span> </span> <span style="display: none;"> <a title="http://www.shlomi-r.com" href="http://www.shlomi-r.com" itemprop="url">http://www.shlomi-r.com</a> </span> </span> . Reviewed by <span itemprop="reviewer">92 �������</span> <!--��� ������� �� ���� ��������--> rated: <span itemprop="rating" itemscope="" itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating"><!--��� ������ �� �����--> <span itemprop="value">4.7</span> / <span itemprop="best">5</span><!--��� ������ ���� ��� �����--> </span> </div>

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

שלומי שיפוצים וצבע - קבלני תכנון וביצוע, בנייה, גמר ושיפוץ כללי  ©